perioada raportata Apr - Jun 2012

indicator valoare observaţii

A1 Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet 

A1a durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate cereri (zile) 1 valoare reală 1 secundă
A1b durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluţionate cereri (zile) 1 valoare reală 3 minute
A1c procentajul cererilor soluţionate în intervalul de timp convenit cu utilizatorul final 99,99%  

A2 Termenul de remediere a deranjamentelor totale

A2a durata în care se încadrează  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 2  
A2b durata în care se încadrează  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 4  
A2c procentajul  deranjamentelor  remediate  în  intervalul  de  timp  convenit  cu utilizatorul 99.86%  

A2' Termenul de remediere a deranjamentelor provocate de cauze aflate sub controlul Joy-Net

A2'a durata în care se încadrează  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 1  
A2'b durata în care se încadrează  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 3  
A2'c procentajul  deranjamentelor  remediate  în  intervalul  de  timp  convenit  cu utilizatorul 100,00%  

A2'' Termenul de remediere a deranjamentelor neimputabile Joy-Net

A2''a durata în care se încadrează  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 8  
A2''b durata în care se încadrează  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 12  

A3 Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final 
(numărul de reclamaţii/număr clienţi activi ai serviciului de internet)

0.0023  

A4 Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente 
(numărul de reclamaţii/număr clienţi activi ai serviciului de internet)

0.0005  

A5 Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării (numărul de reclamaţii/număr facturi emise)

0.008  

A6 Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali

A6a durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii (ore) 27  
A6b durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii (ore) 135  
A6c procentajul reclamaţiilor soluţionate în termenul asumat de furnizor 99.89%  
Copyright 2007-2012 Joy-Net.ro v2.6 - Chicken Net S.R.L.
Parametri de calitate Internet